Aetsveldroute – 11 km

Aetsveldroute – 11 km

Een rondwandeling vanuit Vesting Weesp, langs de slingerende Vecht door de prachtige Aetsveldsche Polder. Vesting Weesp en vesting Muiden waren de belangrijkste onderdelen van de noordoostkant van de Stelling van Amsterdam. De wandeling voert u achtereenvolgens langs fort aan de Ossenmarkt, fort Uitermeer en fort Bij Hinderdam. Het torenfort aan de Ossenmarkt is tijdens publieksdagen toegankelijk. Rondom fort Uitermeer ligt een wandelpad. In het gerestaureerde en deels in de oude luister herstelde toren fort Uitermeer zit een paviljoen. Fort Hinderdam ligt op een eiland en is via een smalle verbindingsweg te bereiken. Dit fort is niet geopend. Weesp is eeuwenlang een belangrijke Vestingstad geweest. Het wandelpad door de Aetsveldsche Polder loopt over de oeverwal van een oude Vechtstroom. In deze omgeving zijn vondsten gedaan van bewoning uit de derde eeuw voor onze jaartelling. Het is een mooie rondwandeling, deels over verharde wegen langs de Vecht, deels over graspaden.

Bezoektips

Horeca en terrassen

Startpunten

NS station Weesp

Het is een rondwandeling die ook op andere plekken langs de route kan worden gestart.