Werk aan de Waalse Wetering Werk aan de Waalse Wetering

Dit kleine verdedigingswerk bij het dorp Tull en ’t Waal biedt een prachtig uitzicht over het linielandschap. Het fort is een ideale overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en vrij toegankelijk. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor dit opvallende verdedigingswerk.

Werk aan de Waalse Wetering toen

Het Werk is tussen 1875 en 1878 gebouwd bij het dorp Tull en ’t Waal. Het was een klein gesloten aardwerk met een hoge frontwal en een kleine kazerne met daar bovenop een remise. Het geschut hield het voorterrein onder vuur en bestreek de Achterdijk met de Vuylkoopstroomrug. De kanonnen konden ook de vijandelijke troepen bij Houten onder vuur nemen.