Fort Vossegat

Tegenover het stadion van FC Utrecht ligt de moderne Kromhoutkazerne. Op dit terrein bevinden zich de restanten van het voormalige Fort Vossegat. Op het voor publiek gesloten kazerneterrein zijn het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht en het commando Dienstencentra gevestigd. De overblijfselen van het fort zijn soms tijdens Open Monumentendag te bezichtigen.

Fort Vossegat toen

Het grote Fort Vossegat is genoemd naar een nabij gelegen boerderij. Het werd gebouwd tussen 1817 en 1819 aan de oostzijde van de vesting Utrecht. Het fort diende als afsluiting van de Kromme Rijn en beveiligde de nabij gelegen inundatiesluis. Na de bouw van de tweede fortengordel om Utrecht kwam Vossegat in de tweede lijn te liggen en werd verkleind. In 1913 werd hier de eerste Kromhoutkazerne gebouwd. Op het kazerneterrein vind je deze restanten: het bomvrije wachthuis, de ‘brug met de twaalf gaten’ en de Tamboershut.