Fort Maarsseveen Fort Maarsseveen

Fort Maarsseveen

Het Werk bij Maarsseveen is een klein fort in het Vechtplassengebied. Het fort ligt tussen Utrecht en Maarssen en is in ontwikkeling tot een actieve broedplaats voor kunst en cultuur. Er vinden kleinschalige culturele evenementen plaats, het fort is te huur voor creatieve doeleinden en Nederlands enige ‘polderwachter’ houdt er kantoor.

Fort Maarsseveen toen

Het kleine verdedigingswerk maakte deel uit van de tweede fortenkring om Utrecht. Het is gebouwd rond 1880 als afsluiting van de doorgang over de Maarsseveense Vaart en -Dijk. Op het fort is een bomvrij hoofdgebouw en een oude fortwachterswoning. In het voormalige schootsveld vlakbij het fort staan nog een aantal houten huizen uit de periode van de Kringenwet (1853-1963).