Fort Honswijk

Het imposante Fort Honswijk ten zuiden van Houten aan de Lek is in herontwikkeling. Het is soms toegankelijk voor publiek zoals op Open Monumentendag. Ook stelt de gemeente Houten het fort steeds vaker open voor andere leuke activiteiten. De stichting Honswijk-Everdingen organiseert elke 2e en 4e zondag van de maand rondleidingen. Voor wandelaars is het fort dagelijks toegankelijk.

Fort Honswijk toen

Het grote fortterrein aan de Lek is aangelegd tussen 1841 en 1848. Gelijktijdig met zusterfort Everdingen aan de overkant van de rivier. Het fort met grote bakstenen forttoren werd ook wel Fort Willem II genoemd. Het was het eerste en grootste fort met bomvrije toren in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vrijstaande toren had een kelder en drie verdiepingen met kantelen bovenop. Het was omgeven door een gracht met een ophaalbrug. Fort Honswijk diende samen met Fort Everdingen als afsluiting van de toegang tot de Lek. Ook verdedigde het geschut van Honswijk de hoofdinundatiesluis, een belangrijke sluis voor het inunderen van het land.