Fort De Gagel

Fort De Gagel is ‘de poort’ naar het Noorderpark. Het ligt aan de rand van de Utrechtse wijk Overvecht. In dit uitgestrekte recreatiegebied vind je de Gagelbossen, mooi Hollands polderlandschap en elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De fortgebouwen zijn nog niet toegankelijk. Maar het groene fortterrein wel. Het is een mooi stadsparkje met een weids uitzicht over de polder.

Fort De Gagel toen

Fort De Gagel uit 1820 werd gebouwd om verschillende dijken, vaarten en sluizen in de nabije omgeving te bewaken. Deze kwamen niet onder water te staan als de linie in werking zou treden en waren daarom kwetsbaar. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden op het buitentalud drie betonnen groepsschuilplaatsen met loopgraven gebouwd. De loopgraven van destijds en de oorspronkelijke wallen zijn verdwenen.