Disclaimer

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van deze website, zodat deze zo actueel en compleet mogelijk is. Desondanks kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Het programma kan, hoewel zij er naar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van (delen van) de website of verouderde informatie. Verder is het programma niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s waarnaar wordt verwezen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Copyright 2018 Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie