Koude Oorlog weekend

Koude Oorlog weekendFort Pannerden

Het ligt verborgen onder eendak van aarde, telt vijf verdiepingen, en ligt strategisch op de splitsing vande Waal en het Pannerdensch Kanaal. Fort Pannerden, het meest oostelijk gelegenfort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ligt uitermate strategisch. Het waakteerover dat het water van de Rijn onbelemmerd naar de Linie kon stromen via hetPannerdensch Kanaal. Daarom wordt het fort ook wel de kraan van de NieuweHollandse Waterlinie genoemd. Een cruciale functie
Zo’n 300 soldaten waren in de tijd van de EersteWereldoorlog gelegerd in het fort. Daarna werd het stil, totdat in 1939 hetfort weer in staat van paraatheid werd gebracht. Maar toen de Duitsers op 10mei 1940 de grens overstaken, dreigden bombardementen. Snelle overgave wasonvermijdelijk.
In de Koude Oorlog werd op het dak het luchtruimafgezocht. Naderden Russische vliegtuigen? Daarna raakte het fort in verval. Naeen tijd van avonturiers en krakers is het fort gerestaureerd en ingericht alseen publieksattractie.

Bezoek website