Educatieve programma's Waterliniemuseum

Educatieve programmaWaterliniemuseum Fort bij Vechten

Het museum en het fort bieden een rijke leeromgeving om leerlingen ontdekkend te laten leren over de waterlinie, watermanagement, bouwen om te verdedigen, de Eerste Wereldoorlog, de Romeinen in Utrecht en alle planten en dieren die leven op het fort. In nauwe samenwerking met docenten ontwikkelen wij educatieve programma’s voor primair- en voortgezet onderwijs.Aanbod educatieve programma’s primair en voortgezet onderwijsWaterliniemuseum Fort bij Vechten heeft een breed aanbod educatieve programma’s voor scholen. Deze educatieve programma’s sluiten aan bij de leerdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling en bij de belevingswereld van de leerlingen. De thema’s van de verschillende programma’s zijn:- Romeins Vechten: primair onderwijs groep 5 – 6
– Ontdek hoe water een wapen werd: primair onderwijs groep 7 – 8
– Lummelen in de Linie (WO1): voortgezet onderwijs 1 – 2De programma’s duren 2 uur en zijn zowel in de ochtend (van 10.00 tot 12.00 uur) als in de middag (van 12.30 tot 14.30 uur) te boeken. De doelgroepen zijn indicatief. Het programma over de waterlinie (Ontdek hoe water een wapen werd), kan ook gebruikt worden voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Bezoek website